Skip to main content
Benieuwd naar je toekomstige woonomgeving? Neem een kijkje met de VR tour!

Stoer en nostalgisch wonen

Stoer en nostalgisch wonen

Een oer-Hollandse omgeving waar groen en water elkaar afwisselen, met de authentieke sfeer van vroeger. Dat is Marken. Hoewel het schiereiland aan de Gouwzee al sinds 1957 verbonden is met het vasteland, is het échte eilandgevoel altijd bewaard gebleven. Het is typerend voor Marken. Nét als de werven. Het karakteristieke straatbeeld van de Marker werf koesteren we in ’t Eilandhart. We bouwen de 99 nieuwe woningen in Markense uitstraling op 2 kleinschalige werven.

Eeuwenoude traditie

Toen het IJsselmeer nog Zuiderzee was, werd het eiland Marken bij windstormen regelmatig geteisterd door overstromingen. Vanaf de 14e eeuw bouwden de Markenaren daarom hun woningen – en later hele buurten – op ‘terpen’; kunstmatig aangelegde heuvels met de huizen dicht tegen elkaar aan gebouwd. De beschutting tegen de straffe wind maakte het leven op de werf ook aangenamer. De werven hebben een intiem karakter, met ‘eigen’ binnengebied van smalle straatjes, steegjes en pleintjes. De eeuwenoude traditie zetten we voort in de opzet van nieuwbouwplan ’t Eilandhart, met 2 nieuw aangelegde werven op het sportcomplex van S.V. Marken.

Werven

Twee nieuwe werven

De 1e werf, met 29 woningen, komt op de huidige parkeerplaats van het sportcomplex en ligt dicht bij het centrum. Deze westelijke werf heeft de vorm van een driehoek, waarbij de westelijke en zuidelijke zijde grenzen aan het open landschap. Op de 2 oostelijke (voormalige) sportvelden, langs de dijk, komt de 2e werf met 70 woningen. Deze werf biedt aan de noordzijde oneindig zicht over het Markermeer en aan de oostzijde uitzicht op de vuurtoren, Het Paard van Marken. Aan de zuidzijde wordt deze werf begrensd door een dichte, beboste zone. Water, groen, dynamiek, rust, verbinding of stilte.

Elke werf vormt een individueel cluster doordat de woningen dicht bij elkaar geplaatst worden, met variërende oriëntatie in bebouwing en nokhoogtes. Direct achter de woningen bevinden zich kleine privéterrassen. De glooiende, soms steile taluds aan de voorzijde (oude bleekveldjes) worden gebruikt als een gezamenlijke tuin en vormen een zachte overgang naar het open landschap.

De woningen zullen gefaseerd in de verkoop worden gebracht, waarvan de eerste 19 woningen in juni dit jaar in verkoop zijn gegaan.

Werven

Genieten van het weidse uitzicht

Bij de stedenbouwkundige invulling van de locatie is zoveel mogelijk de bestaande en landschappelijke kwaliteit van de omgeving benut. Vanwege de hogere ligging van de nieuwe werven is zicht vanuit de woning op de omgeving en het weidse landschap een grote kwaliteit.

De oostelijke werf (fase 1) is gelegen langs de dijk. Vanaf deze werf is in noordelijke richting oneindig zicht over het Markermeer te ervaren. In oostelijke richting zal er vanuit de diverse woonkamers zicht zijn op ‘Het Paard van Marken’: de vuurtoren die op het meest oostelijke deel van het eiland, op ca. 1.500 m. afstand vanaf het plangebied gelegen is.

De westelijke werf (fase 2) met de driehoekvormige lay-out waarvan de zuidelijke en westelijke zijde volledig aan het open landschap liggen. Vanaf de westelijke zijde van de werf is een directe zichtrelatie met de Kerkbuurt en vanaf de zuidzijde is zicht op 2 historische werven.

Het silhouet van de werf

Kenmerkend voor de werven op Marken is dat ze duidelijk te onderscheiden zijn als individuele klusters. Doordat de woningen dicht bij elkaar geplaatst zijn leest de werf als één geheel. De werven worden aan randen omzoomd door waterpartijen en de verschillende oriëntatie in bebouwing en nokhoogte geven de werven een karakteristiek silhouet.

Verkoop gestart!

De inschrijvingstermijn is verlopen. Maar je kunt je nog steeds aanmelden voor de woning van jouw keuze door jezelf op de reservelijst te plaatsen. Als de gewenste woning beschikbaar komt nemen we direct contact op.

Reserveformulier